Tidigare pristagare

12451 - 12481 av 12481 träffar.
Namn Skola Ort Årtal
Arvid Ringstrand Högre allmänna läroverket Norrköping 1907
Karl Gustav Runbäck Högre allmänna läroverket Kalmar 1907
Nils Silfverskiöld Högre latinläroverket Göteborg 1907
Sven Söderlund Högre allmänna läroverket Linköping 1907
Harald Vestberg Högre allmänna läroverket Härnösand 1907
Erik Wiberg Högre allmänna läroverket Malmö 1907
A. C. P. Widerberg Högre allmänna läroverket Hudiksvall 1907
K. Hugo Wieslander Högre allmänna läroverket Växjö 1907
Gustaf de la Gardie Högre realläroverket å Norrmalm Stockholm, Norrmalm 1907
Alrik Björklund Högre realläroverket å Östermalm Stockholm, Östermalm 1906
Axel Bäckman Högre allmänna läroverket Umeå 1906
Karl Erik Ekblad Högre allmänna läroverket Skara 1906
Artur Florin Högre allmänna läroverket Kalmar 1906
Hj. Hansson Högre allmänna läroverket Gävle 1906
Sven A. Hellman Högre allmänna läroverket Nyköping 1906
Thorwald Helmfrid Högre allmänna läroverket å Södermalm Stockholm, Södermalm 1906
Ture G. E. Lagergren Högre allmänna läroverket Västerås 1906
J. Clemens Lyckberg Högre allmänna läroverket Jönköping 1906
Sven Låftman Högre allmänna läroverket Karlstad 1906
Sigurd Nilsson Högre allmänna läroverket Falun 1906
Ragnar Nilsson Högre allmänna läroverket Vänersborg 1906
Benkt Norelius Högre allmänna läroverket Norrköping 1906
A. Nylander Högre allmänna läroverket Strängnäs 1906
Bertil Olsson Högre allmänna läroverket Örebro 1906
Svante Persson Högre allmänna läroverket Malmö 1906
Herman Peterson Högre allmänna läroverket Växjö 1906
Nils K. O. Sjöstrand Statens provskola Nya elementarskolan i Stockholm Stockholm 1906
Karl Stengård Högre allmänna läroverket Visby 1906
Karl Welin Högre allmänna läroverket Västervik 1906
Isidor Woxberg Högre allmänna läroverket Hudiksvall 1906
J. Hj. Åström Högre allmänna läroverket Uppsala 1906