Utse skolans idrottsprofil

Idrottsskölden är sedan 1906 ett av de finare idrottsprisen i Sverige.

Några av de tidigare pristagarna:

Jenny och Susanna Kallur

De friidrottande tvillingarna fick Idrottsskölden år 2000.


Stefan Holm

Höjdhopparen Stefan Holm tilldelades Idrottsskölden 1995.


Frida Karlsson

Frida Karlsson, den yngsta världsmästaren i längdskidåkning någonsin, fick Idrottsskölden 2018.


Anmäl era idrottsprofiler via webben

Vad är Idrottsskölden?

Genom SCIF har gymnasieskolorna möjlighet att med utmärkelsen Idrottsskölden premiera elever för framgångsrika idrottsprestationer eller för utmärkta administrativa insatser inom idrotten.

Idrottsskölden är ett av de finare idrottsprisen i Sverige. Förslaget om en idrottsbelöning till elever i Högre Allmänna Läroverk kom från Karlstad och till läsåret 1905/06 beslöt styrelsen för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, att Idrottsskölden skulle instiftas.

22 elever fick motta Skölden vid vårterminens slut 1906.

I riktlinjerna för att utse skolans representant för läsåret var från början inskrivet att hon/han skulle röstas fram av eleverna i skolan.

Skolan har sedan 1906 genomgått många förändringar och idag är det gymnasieskolans elever som är målgruppen. Sedan 2018 ingår en premie om 1 000 kr med Idrottsskölden. Det största antalet Idrottssköldar för ett läsår delades ut 1963/64 och 65/66 med 215 stycken.

Gunilla Lydén och Kari Korpela berättar om Idrottsskölden

Se samtalet på Vimeo

Skidskytten Fredrik LIndström tilldelades Idrottsskölden 2008.

Vår finaste utmärkelse

Ledamoten i Centralföreningens styrelse, Axel Låftman från Karlstad, tog i början av 1900-talet initiativet till instiftandet av Idrottsskölden. 1906 delades den ut för första gången. Vid Karlstads Högre Allmänna Läroverk föll valet på Axels son! Nepotism?? Nej! Sven Låftman var en av den svenska idrottsrörelsens pionjärer. Han erövrade SM-guld och noterade flera svenska rekord inom friidrotten. Han vann, med sina fem guldmedaljer, ensam titeln ”bästa skola” åt sitt KHAL vid Skolungdomens 1907. Han stod i frontlinjen vid SM-arrangemangen inom friidrott och skridskor i Karlstad 1907/1908 och han blev en av våra största idrottsledare genom tiderna, där ledarkarriären, via framskjuten post i organisationskommittén för Olympiska Spelen i Stockholm 1912 och ordförandeskap i Svenska Friidrottsförbundet, avslutades som stor ledare i Internationella Skridskoförbundet i början av 1970-talet!

Från 1906 har sedan Idrottsskölden, i obruten följd, delats ut vid Karlstads Högre Allmänna och dess avknoppningar. Sammanlagt har 130 Karlstadsstudenter fått utmärkelsen. Och profilerna är många: Sven Låftman är redan nämnd; Eric Borgström, som grundade bandytraditionen i Karlstad; Klas Thoreson, som blev legendarisk gymnastiklärare vid GCI; Bosse Parnevik, som vann Skol-SM på korta häcken, men som blev mer känd i andra sammanhang; Ann-Louise Skoglund, Europamästarinna på långa häcken; Jenny Sjöwall, världsmästarinna i bågskytte; Stefan Holm, dubbel världsmästare i höjdhopp för att nämna några!

Sedan 1995 utnyttjar Friidrottsgymnasiet i Karlstad möjligheten att utdela en egen sköld. Tränarkollegiet utser kandidaterna där grundkravet är att man skall ha deltagit i landslaget och dessutom skött skolarbetet på ett tillfredsställande sätt. På röstsedeln redogörs för statuterna ”till skolans främste idrottsman/-kvinna, tillika god kamrat”. Och efter sluten omröstning bland eleverna, där rösträkningen genomförs gemensamt av rektor samt en elevrepresentant, där båda ålagts tystnadsplikt, så sker den högtidliga utdelningen vid FIG:s läsårsavslutning dagen före studentexamen. Och på tavlan, som hänger i Friidrottsgymnasiets lektionssal i Våxnäshallen, får ett nytt namn läggas till den kompletta förteckningen över alla Karlstadsstudenter, som sedan 1906 fått skölden! Och där finns också porträtten av Sven Låftman och Stefan Holm. För genom att vårda denna tradition, så stärks samhörighetskänslan över generationsgränsen och understryks Idrottssköldens höga status! Det är en stor ära att bli tilldelad Idrottsskölden – vår finaste utmärkelse!

–  Anders Borgström, tidigare rektor på Friidrottsgymnasiet i Karlstad

Stadgar

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) utdelar årligen vid vårterminens slut en skolpremie i idrott kallad Idrottsskölden.

– Idrottsskölden utdelas till elever vid gymnasieskolor.

– Premien tilldelas de elever, en kille och en tjej, som anses vara skolans idrottsprofiler och tillika en god kamrat, genom omröstning eller jurybeslut.

– Principiellt utdelas endast två idrottssköldar (en kille och en tjej) per skola. Dispens kan erhållas vid speciella tillfällen, efter framställan till SCIF. Har gymnasiet riksintag för specialidrott kan dubbla sköldar utdelas.

– SCIF förbehåller sig rätten att i något enstaka, väl motiverat undantagsfall, bevilja avsteg från dessa bestämmelser.

– Förteckning över dem som erhållit Idrottsskölden finns införd i SCIF:s årsbok Blå Boken året efter läsåret då Idrottsskölden delats ut.

Kontakta Idrottsskölden

Idrottsskölden ges ut av :
Sverige Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)
Klocktornet, Stadion
114 33 STOCKHOLM
Tel: 08-10 45 49
E-post: info@idrottsskolden.se