Tidigare pristagare

12551 - 12600 av 12607 träffar.
Namn Skola Ort Årtal
Erik Såndberg Högre allmänna läroverket Växjö 1908
Bertil G:son Uggla Högre allmänna läroverket Linköping 1908
Sigfrid Wedel Högre allmänna läroverket Kalmar 1908
Karl Wöhler Högre allmänna läroverket Visby 1908
Anders Andersson Högre allmänna läroverket Halmstad 1907
Daniel Arfvidsson Högre realläroverket Göteborg 1907
Gösta Bergenstråhle Högre allmänna läroverket Ystad 1907
C. A. Brolén Högre allmänna läroverket Uppsala 1907
Ernst Adolf Elgh Högre allmänna läroverket Karlstad 1907
Gustaf Engström Högre allmänna läroverket Gävle 1907
K. Birger Fallén Högre allmänna läroverket Strängnäs 1907
Folke Fleetwood Högre allmänna läroverket Västervik 1907
C. A. E. Frid Högre allmänna läroverket Jönköping 1907
Johan Hallman Högre allmänna läroverket Örebro 1907
Knut A. Hanner Högre allmänna läroverket Vänersborg 1907
Carl Hårleman Högre allmänna läroverket Falun 1907
Arvid A. Karlsson Statens provskola Nya elementarskolan i Stockholm Stockholm 1907
Erik Lefrin Högre allmänna läroverket Västerås 1907
Birger Linder Högre allmänna läroverket Nyköping 1907
Frans Mörtberg Högre allmänna läroverket Luleå 1907
E. Naumann Högre allmänna läroverket Skara 1907
Gunnar Nilsson Högre allmänna läroverket Visby 1907
Nils Olsson Högre realläroverket å Östermalm Stockholm, Östermalm 1907
Erik Palmé Högre allmänna läroverket Lund 1907
S. Georg E. Psilander Högre allmänna läroverket å Södermalm Stockholm, Södermalm 1907
Germund Renhorn Högre allmänna läroverket Umeå 1907
Arvid Ringstrand Högre allmänna läroverket Norrköping 1907
Karl Gustav Runbäck Högre allmänna läroverket Kalmar 1907
Nils Silfverskiöld Högre latinläroverket Göteborg 1907
Sven Söderlund Högre allmänna läroverket Linköping 1907
Harald Vestberg Högre allmänna läroverket Härnösand 1907
Erik Wiberg Högre allmänna läroverket Malmö 1907
A. C. P. Widerberg Högre allmänna läroverket Hudiksvall 1907
K. Hugo Wieslander Högre allmänna läroverket Växjö 1907
Gustaf de la Gardie Högre realläroverket å Norrmalm Stockholm, Norrmalm 1907
Alrik Björklund Högre realläroverket å Östermalm Stockholm, Östermalm 1906
Axel Bäckman Högre allmänna läroverket Umeå 1906
Karl Erik Ekblad Högre allmänna läroverket Skara 1906
Artur Florin Högre allmänna läroverket Kalmar 1906
Hj. Hansson Högre allmänna läroverket Gävle 1906
Sven A. Hellman Högre allmänna läroverket Nyköping 1906
Thorwald Helmfrid Högre allmänna läroverket å Södermalm Stockholm, Södermalm 1906
Ture G. E. Lagergren Högre allmänna läroverket Västerås 1906
J. Clemens Lyckberg Högre allmänna läroverket Jönköping 1906
Sven Låftman Högre allmänna läroverket Karlstad 1906
Sigurd Nilsson Högre allmänna läroverket Falun 1906
Ragnar Nilsson Högre allmänna läroverket Vänersborg 1906
Benkt Norelius Högre allmänna läroverket Norrköping 1906
A. Nylander Högre allmänna läroverket Strängnäs 1906
Bertil Olsson Högre allmänna läroverket Örebro 1906