Tidigare pristagare

12551 - 12600 av 12755 träffar.
Namn Skola Ort Årtal
Gillis Grafström Högre realläroverket å Östermalm Stockholm, Östermalm 1912
Edvin Hammarström Högre allmänna läroverket Luleå 1912
Helge Helgesson Högre allmänna läroverket Helsingborg 1912
Georg Helleberg Högre allmänna läroverket Karlstad 1912
Gustaf Johanson Högre allmänna läroverket Västervik 1912
David Johansson Högre allmänna läroverket Halmstad 1912
Valfrid Johansson Högre allmänna läroverket Kalmar 1912
Ejnar Johansson Högre realläroverket å Norrmalm Stockholm, Norrmalm 1912
Gunnar Lagerkvist Högre allmänna läroverket Umeå 1912
Magnus Larsson Högre allmänna läroverket Hudiksvall 1912
Arthur Lehman Högre allmänna läroverket Gävle 1912
Set Levin Högre allmänna läroverket å Södermalm Stockholm, Södermalm 1912
Oscar Lindström Högre allmänna läroverket Västerås 1912
Sigfrid Ljunggren Högre allmänna läroverket Norrköping 1912
Gustaf Ljunggren Högre allmänna läroverket Nyköping 1912
G. Melinder Högre allmänna läroverket Härnösand 1912
Hilding Nilsson Högre allmänna läroverket Kristianstad 1912
Axel Nydell Högre allmänna läroverket Lund 1912
Olof Olander Högre allmänna läroverket Östersund 1912
Olle Ottander Högre allmänna läroverket Uppsala 1912
Gustaf B. Pettersson Högre realläroverket å Östermalm Stockholm, Östermalm 1912
Hans Reutercrona Statens provskola Nya elementarskolan i Stockholm Stockholm 1912
Folke Sandström Högre allmänna läroverket Växjö 1912
Nils Schönbeck Högre allmänna läroverket Ystad 1912
Bengt G:son Uggla Högre allmänna läroverket Linköping 1912
Fredrik Weström Högre allmänna läroverket Skara 1912
Helge Wikström Högre allmänna läroverket Vänersborg 1912
Bertil Ahlstrand Högre allmänna läroverket Skara 1911
Erland Andersson Högre allmänna läroverket Västervik 1911
N. Fredrik Bergqvist Högre allmänna läroverket Örebro 1911
Isidor Billstein Högre allmänna läroverket Ystad 1911
Ernst F. Burman Högre allmänna läroverket Växjö 1911
C. Rudolf Carlsson Högre allmänna läroverket Norrköping 1911
G. Frykman Högre allmänna läroverket å Södermalm Stockholm, Södermalm 1911
Einar Häckner Högre allmänna läroverket Nyköping 1911
Nils Jönsson Högre allmänna läroverket Lund 1911
K. G. Karlsson Högre allmänna läroverket Strängnäs 1911
Tor Klintberg Högre realläroverket å Östermalm Stockholm, Östermalm 1911
Ragnar Komstedt Högre allmänna läroverket Halmstad 1911
Holger Lidén Högre allmänna läroverket Gävle 1911
G. Lindeqvist Högre realläroverket å Norrmalm Stockholm, Norrmalm 1911
Inge Lindholm Högre allmänna läroverket Karlstad 1911
Hjalmar Lorichs Högre allmänna läroverket Västerås 1911
Helmer Aug. Lyckberg Högre allmänna läroverket Jönköping 1911
Erik Löfgren Högre allmänna läroverket Falun 1911
Ragnar Mattsson Högre latinläroverket Göteborg 1911
Tryggve Olsen Högre allmänna läroverket Härnösand 1911
Herman Olsson Högre allmänna läroverket Karlskrona 1911
L. Herbert Olsson Högre allmänna läroverket Östersund 1911
Ture Person Högre allmänna läroverket Malmö 1911