Tidigare pristagare

12751 - 12755 av 12755 träffar.
Namn Skola Ort Årtal
Nils K. O. Sjöstrand Statens provskola Nya elementarskolan i Stockholm Stockholm 1906
Karl Stengård Högre allmänna läroverket Visby 1906
Karl Welin Högre allmänna läroverket Västervik 1906
Isidor Woxberg Högre allmänna läroverket Hudiksvall 1906
J. Hj. Åström Högre allmänna läroverket Uppsala 1906