Tidigare pristagare

12901 - 12917 av 12917 träffar.
Namn Skola Ort Årtal
Sven A. Hellman Högre allmänna läroverket Nyköping 1906
Thorwald Helmfrid Högre allmänna läroverket å Södermalm Stockholm, Södermalm 1906
Ture G. E. Lagergren Högre allmänna läroverket Västerås 1906
J. Clemens Lyckberg Högre allmänna läroverket Jönköping 1906
Sven Låftman Högre allmänna läroverket Karlstad 1906
Sigurd Nilsson Högre allmänna läroverket Falun 1906
Ragnar Nilsson Högre allmänna läroverket Vänersborg 1906
Benkt Norelius Högre allmänna läroverket Norrköping 1906
A. Nylander Högre allmänna läroverket Strängnäs 1906
Bertil Olsson Högre allmänna läroverket Örebro 1906
Svante Persson Högre allmänna läroverket Malmö 1906
Herman Peterson Högre allmänna läroverket Växjö 1906
Nils K. O. Sjöstrand Statens provskola Nya elementarskolan i Stockholm Stockholm 1906
Karl Stengård Högre allmänna läroverket Visby 1906
Karl Welin Högre allmänna läroverket Västervik 1906
Isidor Woxberg Högre allmänna läroverket Hudiksvall 1906
J. Hj. Åström Högre allmänna läroverket Uppsala 1906